Δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα με αγορές 25€ και άνω

    • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Προσωπικά δεδομένα Πολιτική Cookies

  • Αρχική

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα του “BioMSD.gr” είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία μας. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής “BioMSD.gr”) αναγνωρίζει τη σημασία των θεμάτων αφενός της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τους χρήστες του και αφετέρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοί και οι προστηθέντες της επιχείρησής μας τηρούν και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») είναι η ενημέρωση των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών μας, σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Έτσι, όσοι επισκέπτονται το δικτυακό τόπο της “BioMSD.gr” μπορούν να το πράττουν χωρίς να αποκαλύπτεται την ταυτότητά τους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατ’ επιλογή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να μας χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε, συνεπώς, κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα της “BioMSD.gr” να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που μας παράσχετε ως χρήστες της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), στοιχεία αποστολής- παράδοσης προϊόντων, το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εφ’ όσον συναινέσετε ρητά στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, το bioMSD.gr σας ενημερώνει για το εάν και πως θα χρησιμοποιηθούν αυτά, ενώ κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, είναι τα ακόλουθα :

– Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.
– Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τη διεκπεραίωση συναλλαγής.
– Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

5. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς :

Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα

Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.

Διεκπεραίωση παραγγελίας

Εάν προβείτε σε επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών προς αγορά από τον ιστότοπο της “BioMSD.gr”, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή να διεκπεραιωθεί τυχόν εντολή.

Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Τα στοιχεία που παρέχετε στην “BioMSD.gr” μέσω του ιστοτόπου της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. chatbot), μόνο εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Έλεγχος αναφορικά με οφειλές

Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο μιας συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντι μας.

Διαχείριση αιτημάτων

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

Ασφάλεια δικτύου

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η “BioMSD.gr” δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η “BioMSD.gr” μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Ειδικά για το σκοπό εξόφλησης των προϊόντων που παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνουμε ότι μέσω αυτής υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με ασφαλές περιβάλλον Τράπεζας, όπου και θα κληθείτε να παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, εφόσον συναινέσετε ρητά.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η “BioMSD.gr δεσμεύεται και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, ώστε να αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβασης σε αυτά, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψή τους.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά διαστήματα μπορεί να συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπου της “BioMSD.gr ” με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις. Αυτό το κάνουμε για να διατηρούμε ακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η “BioMSD.gr διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με ρητή εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρούμε.

Μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών μας. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας, ή τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την “BioMSD.gr’’ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

-Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς καθόσον έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών από μέρους μας.

-Το δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

-Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

– Το δικαίωμα στη φορητότητα. Μπορείτε να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, αφού μας το ζητήσετε, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται με την υποβολή αιτήματος στο [email protected]

Έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε εντός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν (1) μήνα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Cookies που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, το σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται, προκειμένου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία και εξυπηρέτηση, καθώς και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών της και να διευκολύνουν την επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Η ιστοσελίδα bioMSD.grέχει σχεδιαστεί ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν, σε περίπτωση υποβολής μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας  που παρέχεται.

Ποια Στοιχεία Σας Συλλέγουμε;

Η σελίδα  BioMSD.gr συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται σε αυτή. Κατά την συμπλήρωση, θα σας ζητηθεί:

  • το ονοματεπώνυμο
  • η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και
  • το τηλέφωνό σας

Τι είναι τα cookies

Cookies ονομάζουμε κάποια αρχεία κειμένου με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, μέσω των οποίων αναγνωρίζεται ο υπολογιστής του κάθε χρήστη από τον server. Τα cookies καταγράφουν τις περιοχές της σελίδας που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, καθώς και τον χρόνο παραμονής του.

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ιστοσελίδα BioMSD.gr, η συσκευή του επισκέπτη φορτώνει (ή αλλιώς κατεβάζει) οποίες σελίδες βλέπει ο χρήστης μαζί με τα αντίστοιχα cookies που ενδεχομένως να περιέχουν.

Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, την IP του χρήστη, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, χρειάζονται όμως για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

Είδη cookies

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον ιστότοπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.

Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι και ένα έτος ή και παραπάνω ή μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Cookies Τρίτων (3rd Party Cookies)

Τα Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν Cookies. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

Προώθηση δεδομένων Cookies σε τρίτους-Remarketing

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης.

Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies.

Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί.

Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected]

Περιοδικές Αλλαγές

Ο ιστότοπος  BioMSD.gr συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική του. Προτείνεται να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή δύναται να τροποποιείται κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ο ιστότοπος BioMSD.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αλλάξει την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσει οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα ειδοποιηθείτε μέσω ανάρτησης των αλλαγών στον παρόντα ιστότοπο.

 

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr αποκλειστικά ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (επίσκεψη ή παραγγελία και αγορά προϊόντων) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Αποδοχή Των Διαδικασιών Προστασίας Του Απορρήτου Που Εφαρμόζει ο Ιστότοπος BioMSD.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους ‘Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.