Δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα με αγορές 25€ και άνω

    • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Η σωστή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Επίσης διέπονται από τον νόμο 2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α. 5338/2018, που διέπει την προστασία του καταναλωτή. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των χρηστών και της εταιρίας μας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς .

Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015, η επιλογή ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («Alternative Dispute Resolution») σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο χρήστης έχει πρόβλημα με μια αγορά που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαμένει στην Ε.Ε., μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο “Επίλυση διαφωνιών μέσω διαδικτύου” για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ο Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι ο ακόλουθος: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (ECC ΕΛΛΑΔΟΣ), διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα. Οι αριθμοί τηλεφώνου είναι οι εξής: +30 2106460284, +30 2106460784 και email: [email protected].

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον άνω φορέα για πλήρη καθοδήγηση σχετικά με ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της καταγγελίας του.

Εγγραφή στο site μας

Με την εγγραφή στο site μας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε αυτοδικαίως ότι είστε σε θέση να αναλάβετε και εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας BioMSD.gr . Επιβεβαιώνετε επίσης ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και είστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε το site  σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που κατανοείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Με την εγγραφή σας ή μη (επισκέπτης) στο site θα καταχωρίσετε υποχρεωτικά μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και επώνυμο χρήστη, χώρα, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κωδικό, τηλέφωνο, έτος γέννησης και έναν κωδικό πρόσβασης (αν εγγραφείτε ως χρήστης) για την έγκυρη καταχώρηση μιας παραγγελίας ή/και τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Αποδέχεστε να τηρείτε εμπιστευτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας/όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και να περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιείτε για την περιήγηση στο site μας (κινητό ή tablet) από οποιοδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού/ του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής σας καθώς και οποιαδήποτε τυχόν οικονομική συνέπεια απορρέει από τη χρήση αυτή. Επιπλέον εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες.

Αν έχετε πρόσβαση στο site μας και το χρησιμοποιείτε για λογαριασμό κάποιου άλλου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτό το άτομο ως το κύριο με όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και στο βαθμό που δεν έχετε την εν λόγω εξουσία συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε οι ίδιοι από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε εσφαλμένη ή μη εξουσιοδοτημένη  χρήση ή πρόσβαση στο site μας.

Σε περίπτωση που  ανήλικος (κάτω των 18 ετών) τελικώς προβεί σε εγγραφή στο site μας δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι ενήλικος, τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου είναι προσωπικά δεσμευμένα από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της BioMSD.gr και αναγνωρίζουν πλήρως ότι αναλαμβάνουν ατομικώς οποιαδήποτε ζημία τυχόν ήθελε προκληθεί από την παράνομη και κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση του site.

Όροι και προϋποθέσεις αγοράς 

Επεξεργασία Παραγγελίας, Πολιτική Τιμών & Τροποποίηση παραγγελίας 

Η πραγματοποίηση της παραγγελίας σας νοείται ως σύμβαση εξ αποστάσεως και διέπεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του αρ. 4 του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την καταχώρηση κάθε παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της παραγγελίας και τις σχετικές πληροφορίες, όπως: (α) το προϊόν που παρήγγειλε κατ’ είδος/μονάδα κλπ., (β) τιμή, ποσό, ΦΠΑ (όπως ισχύει από την ελληνική νομοθεσία), (γ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης.

Οι τιμές των προϊόντων / αγαθών είναι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η bioMSD.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συγκατάθεση του πελάτη. Ανεξάρτητα από την τυχόν διαφοροποίηση των τιμών, ο πελάτης πληρώνει πάντα κατά την παραλαβή του προϊόντος / αγαθών την τιμή που συμφωνήθηκε κατά την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι το BioMSD.gr εμφανίζει τις προβλεπόμενες τιμές σε ευρώ. Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε σε άλλο νόμισμα θα εφαρμοσθεί η τρέχουσα ισοτιμία κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Οι τιμές είναι σταθερές σε σχέση με την παράδοση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο παρόν και δεν περιλαμβάνουν άλλους φόρους, τέλη, εισφορές ή άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Οι αλλαγές στις παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωσή τους. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει μια παραγγελία, ο πελάτης πρέπει να ακυρώσει την παραγγελία (εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί) και να προχωρήσει στην τοποθέτηση νέας.

Εγγύηση, Ευθύνη και Αποζημίωση

Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στο site μας, και παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές, οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο site είναι σωστές κατά το χρόνο που οι σχετικές πληροφορίες εισήχθησαν στο σύστημα. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες, περιγραφές, φωτογραφίες των προϊόντων είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες, ή αλάνθαστες.

Οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες εμφανίζονται στο www.bioMSD.gr σχετικά με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα δεν προορίζονται να είναι ούτε πρέπει να ερμηνεύονται ως συμβουλές ή συστάσεις σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος.

Τα προβαλλόμενα προϊόντα στο site μας δεν τεκμαίρεται ότι θεραπεύουν ή αποτρέπουν οποιαδήποτε ασθένεια ή ιατρικό πρόβλημα και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν άλλη θεραπεία ή ιατρική συμβουλή.

Τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω του site μας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης επί της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος και παρέχονται από τον κατασκευαστή ή/και παραγωγό τους. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων, τυχόν αλλεργίες ή άλλες ειδικές παθήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε προσεκτικά στα περιεχόμενα του προϊόντος, στην ετικέτα του προϊόντος και στην ιστοσελίδα του εκάστοτε κατασκευαστή. Κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι παραπάνω πηγές πληροφόρησης  θα απαριθμήσουν με ακρίβεια όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται.

Αποποίηση ευθυνών (disclaimer) σχετικά με το περιεχόμενο

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τη δημοσίευση στο site μας περιεχομένου που περιγράφει ή αναπαριστά καταστάσεις που μπορεί να κριθεί από τον εκάστοτε χρήστη του site ότι παραβιάζουν τις πεποιθήσεις και τα δικαιώματά του. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα του site είναι κατάλληλα ή νόμιμα σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας.

Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτά τα περιεχόμενα θεωρούνται παράνομα σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση στο site μας και, αν εσείς επιλέγετε να εμείνετε στη χρήση του site μας, σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www.bioMSD.gr θα είναι υπό την αποκλειστική και προσωπική σας ευθύνη.

Ωστόσο, η εταιρία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από στο site μας.

Επιπλέον, η εταιρίας μας δεν μπορεί να  σας εγγυηθεί ότι το site θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και λάθη λόγω της σύνδεσης στο Internet. Σε περίπτωση προβλήματος στη χρήση του site, επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

Ένας εκπρόσωπός μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε την πρόσβασή σας στο site, στο μέτρο του δυνατού. Ταυτόχρονα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή ελέγξτε ότι κάθε συσκευή για σύνδεση στο Internet έχει ενεργοποιηθεί σωστά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Παρόλο που η εταιρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στο site της, ενδέχεται το internet να μην επιτρέψει τη λειτουργία του www.bioMSD.gr χωρίς διακοπές ή ασυνέχειες λόγω ενημέρωσης του ιστότοπου.

Η bioMSD έχει θεσπίσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο site www.bioMSD.gr την ακεραιότητα των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και για την πρόληψη κινδύνων διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του site και για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΙ (ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΆΛΛΩΣ), ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, (β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, (γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΆΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (δ) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, (ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ Ή ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, (στ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή (ζ) ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ (ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ).

H bioMSD.gr δεν επιτρέπει τη χρήση του ιστότοπου – συνεπώς ούτε παραγγελίες – από ανήλικους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών, ούτε συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα αυτών.

Πνευματική ιδιοκτησία ιστοσελίδων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος bioMSD.gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.
Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του ηλεκτρονικού καταστήματος BioMSD.gr, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος bioMSD.gr.

Φορολογικά στοιχεία

ΕπωνυμίαΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ

Αντικείμενο εμπορίαςΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νόμιμος εκπρόσωποςΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ-ΣΟΦΙΑ

Α.Φ.Μ.148502090

Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ [1153]

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.151355801000

ΈδραΔροσίνη 9, Τ.Κ. 14562, Κηφισιά, Αττική